NYT Sudoku - Khó - 04/5/2020. X wing 6 khối 1 2 3. Cặp trùng, 3 ô 3 số k...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 04/5/2020. X wing 6 khối 1 2 3. Cặp trùng, 3 ô 3 số khối 3...
Tất nhiên cùng với một số sự ràng buộc giới hạn số khả dụng để mở số nhanh.
Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh của quý vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts