NYT Sudoku - Khó - 05/5/2020. Thoạt nhìn dễ, giải đầy thách thức.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 05/5/2020. Nhìn dễ, giải đầy thách thức. Đằng nào mình cũng đã bỏ thời gian giải, rút ra được mấu chốt nằm ở như hình gợi ý. Ô số như vầy mới thấy đã. Rút kinh nghiệm làm sao nhìn nhận được trường hợp này nhanh hơn. Mà thực tế thì lại có muôn vàn trường hợp. :) Vậy mới lý thú.

Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh của quý vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts