NYT Sudoku - Khó - 06/5/2020. Giao giữa 2 khối, khối 2 và khối 8 ta có 2...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 06/5/2020. Giao giữa 2 khối, khối 2 và khối 8 ta có 2 cho khối 5. Tuỳ chúng ta dựa vào điểm nào để suy luận miễn mở được số là đạt.

Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts