NYT Sudoku - Khó - 07/5/2020. Bí mật là mở được số 4. Nó nằm ở đâu đây?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 07/5/2020. Bí mật là mở được số 4. Nó nằm ở đâu đây?
Thoạt nhìn không nghĩ có thể đếm được số 4. Quý vị theo dõi nha.
Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts