NYT Sudoku - Khó - 11/5/2020. Mấu chốt của ô số hôm nay?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 11/5/2020.
Phải chăng là X wing của 2 của khối 7 và 8 để tìm ra 2 khối 9? Bạn nghĩ sao?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts