NYT Sudoku - Khó - 12/5/2020. Nếu quý vị giải ít hơn 30 thì góp ý, chậm ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/5/2020. Ô số hôm nay là thách thức đó.
Nếu quý vị giải ít hơn 30 thì góp ý, chậm hơn thì tham khảo cách giải.
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts