Sudoku New York Times - Khó - 21/5/2020. Ô số hôm nay phải là mức độ chu...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/5/2020.
Cặp 45 trong khối 5 đáng nói. Tuy nhiên XYZ wing loại 5, rồi rất nhiều tình tiết nữa mới mở được số. Vậy là ô số quá tuyệt!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts