Sudoku New York Times - Khó - 29/5/2020.

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 29/5/2020.
Về cuối máy có trục trặc tí nên không kịp chào tạm biệt quý vị. Kinh chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần giải tiếp theo.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts