Killer Sudoku cấp độ khó 1 #945 - Cái hay của Killer Sudoku có khác!


Killer Sudoku nếu là mức độ cực khó thì thật là khó lắm. Giải mất rất nhiều thời gian. Nhưng sự ràng buộc của Killer Sudoku có cái hay riêng của nó.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts