Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 14/6/2020. Ẩn số là ứng viên 5 c...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 14/6/2020
Nhiều suy luận nhưng vẫn gói gọn ở cặp, 3 ô 3 số và kết hợp ràng buộc những manh mối này để mở số.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts