Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 21/6/2020. Ô số thế nào đây? Mở ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 21/6/2020
Cặp 28 khối 2 cột 4 là mấu chốt đầu tiên. Rồi ứng viên số 7 của khối 2 loại đi 7 khối 1 để mở 7 là mấu chốt lớn nhất để đi đến mở được hết các ô số hôm nay.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts