Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 22/6/2020. Cặp 39 tìm ra cho khố...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 22/6/2020

Các manh mối mở dần dẫn dắt để mở được cặp số 39 trong khối 7 hàng 9 là mấu chốt mở ra ô số.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts