Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 24/6/2020. 3 khối 2, 5, 8 là khở...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 24/6/2020
Chính cũng vẫn là cặp, 3 ô 3 số...
Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts