Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 05/6/2020. Thử thách ô số hôm na...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 05/6/2020
Về cuối manh mối đáng giá là X wing của 9. Còn các trường hợp suy luận loại dần số ứng viên thì áp dụng triệt để nên mở số không quá khó.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts