Sudoku New York Times - Khó - 23/6/2020. Mời quý vị cùng giải ô số hôm nay


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/6/2020. 
Cặp 19 trong khối 2 tuyệt vời. Đương nhiên phải kể đến những manh mối dẫn dắt khác.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts