Sudoku New York Times - Khó - 1/7/2020. Ô số hôm nay hay lắm!

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 1/7/2020.
Nhiều suy luận để loại dần số ứng viên để mở số. Hay đến phút cuối.
3 số trên cùng một hàng nằm trong một khối luôn rất lợi hại.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts