Sudoku New York Times - Khó - 22/7/2020 - Live. Ẩn cặp 76, X wing vào gi...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/7/2020.
Ô số rất thú vị. Đi các bước căn bản tìm ra đúng số 4. Dò thêm mới các bước khác nữa mới có manh mối giải. Vậy ô số hay quá rồi.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts