Sudoku New York Times - Khó - 23/7/2020 - Live. Cặp 48 ẩn là dấu ấn của ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 23/7/2020.
Mọi ứng viên số đều bị loại dần và mở được ô số. Điều này cho thấy sự ràng buộc quá hay của ô số!
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts