Sudoku New York Times - Khó - 24/7/2020 - Live. Ô số gài ở giao thoa 9 đ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 24/7/2020.
Nếu quý vị đã theo dõi và cùng chơi cùng rèn luyện với Sudokuha đến giờ này thì chắc chắn giải ô số Sudoku là không khó nữa. Đều có biện pháp giải hết. Tinh nhanh thì giải lẹ không thì chỉ mất thêm ít thời gian thôi. Chắc chắn là không bí và bỏ ván cờ.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts