Sudoku New York Times - Khó - 2/7/2020. Khối 1 và hàng 7 rất hay để hoàn...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 2/7/2020.
Khối 1 và hàng 7 rất hay để hoàn thành mở các ô số! Rồi phải kể đến các cặp số khác nữa.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts