Sudoku New York Times - Khó - 6/7/2020. Có giao giữa các khối loại ứng v...

Giờ là sao giải được nhanh chứ nếu cứ áp dụng các phương pháp mình dùng để giải thì đâu có cần phải nhức đầu suy nghĩ gì. Trước sau gì cũng giải ra dù là chuyên gia. Vấn đề là nếu mất quá lâu không tìm ra nguyên nhân dễ nản lòng.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts