Sudoku New York Times - Khó - 8/7/2020 - Live. Về cuối ván, khối 3 tuyệt...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 8/7/2020.
Đúng là cặp 19 và loại dần 9 để mở toang cánh cửa cuối ván tuyệt hay.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts