Sudoku New York Times - Khó - 9/7/2020 - Live. Mong giải dưới 5 phút!


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 9/7/2020.
Nếu đã nhanh nhạy thì giải vài phút cho ô khó là có thể đúng không?
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts