Sudoku cấp độ khó - Có bao nhiêu hình thái thách thức từ ô số chuyên gi...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

Sudoku cấp độ khó - Phân tích các hình thái mà một ô số chuyên gia tiềm ẩn. Rất hay và thử thách.
Số ẩn, số duy nhất, XY Wing, suy luận loại dần ứng viên và Nishio. Quá thách thức. Chúng ta cùng xem xét qua nhé.

Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn
#Sudokuha #Sudoku #ExpertSudoku

Popular Posts