In ra giấy ván Sudoku các cấp độ

Hướng dẫn cách in:

Cách in ra khổ A4 được rõ và rộng dễ chơi. Rộng cũng đủ để ghi chú khi cần
Chọn cấp độ để in ván Sudoku ra giấy:
In theo bộ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts